Bert Tieben benoemd tot sectorhoofd Integrale Beleidsanalyse Leefomgeving bij het PBL

11-05-2023 | Nieuwsbericht

Econoom Bert Tieben start per 1 juli 2023 als sectorhoofd Integrale Beleidsanalyse Leefomgeving (IBL) bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Hij volgt Rob Weterings op, die begin dit jaar is begonnen als programmadirecteur bij het Nationaal Klimaat Platform.

Van de energietransitie tot de wooncrisis en de stikstofproblematiek: veel grote uitdagingen van deze tijd raken het werkveld van het PBL. Het PBL richt zich daarom op vier thema’s: klimaatverandering en energietransitie; circulaire economie; voedsel, landbouw en natuur in transformatie; en stad en regio in ontwikkeling. Het is van groot belang om deze thema’s in onderlinge samenhang te bezien. Dat doet de sector IBL met speciale aandacht voor de integrale evaluatie en instrumentatie van leefomgevingsbeleid op nationaal Europees en mondiaal niveau.

Marko Hekkert, directeur van het PBL verwelkomt Bert Tieben met open armen: “Ik ben erg blij dat Bert voor het PBL gekozen heeft. Met zijn jarenlange onderzoekservaring en zijn voorkeur voor een multidisciplinaire aanpak is hij de juiste man op de juiste plaats”.

Bert Tieben: “Ik zie het als een voorrecht om leiding te mogen geven aan een groep bevlogen onderzoekers. Het werkveld van IBL raakt thema’s die mij na aan het hart liggen. Als toegepast econoom en methodoloog met een brede blik kan ik een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de onderzoeksmethoden en kennis van beleidsinstrumentarium op de vier centrale thema’s van het PBL.”

Dr. B. (Bert) Tieben werkte de afgelopen 12 jaar als methodoloog en clusterhoofd bij SEO Economisch Onderzoek en werkte daarvoor onder meer 8 jaar bij de Sociaal-Economische Raad (SER). Tieben is tevens docent Economic Thought in Historical Perspective bij Amsterdam University College. Hij studeerde algemene economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en is gepromoveerd op The Concept of Equilibrium in Diffferent Economic Traditions aan het Tinbergen Instituut/Vrije Universiteit.