Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Klimaatrapportage uitstoot broeikasgassen Nederland 1990-2002

Nieuwsbericht | 21-04-2004

Het National Inventory Report 2004 is nu gepubliceerd. Dit Engelstalige rapport wordt jaarlijks geproduceerd door het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP-RIVM) in samenwerking met TNO, Novem, AOOen CBS om te voldoen aan de verplichtingen in het kader van het Klimaat verdrag van de Verenigde Naties (UNFCCC) en het Bewakingsmechanisme Broeikasgassen van de Europese Unie.

Het rapport is gebaseerd op de emissiecijfers die in 2003 door de Emissieregistratie zijn vastgesteld. In de Milieubalans 2004, die 7 mei uitkomt, zullen de nieuwste cijfersvoor 1990-2002 gepresenteerd worden.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).