Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Prijsbeleid mobiliteit goed voor bereikbaarheid en milieu

Nieuwsbericht | 29-11-2004

Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP-RIVM) heeft de milieu-effecten bepaald van een aantal beleidsvoornemens voor het wegverkeer uit de Nota Mobiliteit. Daaruit blijkt dat de opties met prijsbeleid zowel bereikbaarheidswinst als milieuwinst opleveren. Verder doet het MNP de aanbeveling om bij de afweging om te investeren in het onderliggende wegennet, expliciet rekening te houden met ruimtelijke effecten en effecten op milieu en natuur.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).