Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Klimaatdoelen voor Europese lidstaten voor 2030

Nieuwsbericht | 03-10-2013

In de EU wordt gediscussieerd over een Europees klimaatdoel voor 2030. Indien de EU zijn broeikasgasemissies met 40% tussen 1990 en 2030 wil reduceren, dan vertaalt zich dat voor Nederland in een indicatief reductiedoel van 40% tot 43% tussen 2005 en 2030. De rijkste Europese Lidstaten zouden dan hun emissies die niet onder de Europese emissiehandel vallen met 47% tot 52% moeten reduceren.

Nu het Europese klimaat- en energiebeleid voor 2020 door de Europese Lidstaten wordt geïmplementeerd, verschuift de aandacht van beleidsmakers naar een mogelijk raamwerk voor 2030. In de discussie daarover is de vraag welk klimaatdoel de Europese Unie op zich zou moeten nemen voor 2030. Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft het effect van verschillende aannames onderzocht op de klimaatdoelen voor Europese lidstaten voor emissies die niet onder de Europese emissiehandel vallen, zoals emissies door het wegverkeer, de landbouw en de gebouwde omgeving.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).