Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Winkelleegstand groter dan gedacht

Nieuwsbericht | 17-04-2013

Tot nu toe wordt er vaak vanuit gegaan dat nog geen 7 procent van de winkels leegstaat. Berekeningen van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) laten echter zien dat de leegstand inmiddels is opgelopen tot bijna 8 procent: bijna 300.000 vierkante meter winkelvloeroppervlak méér dan werd gedacht. In het kielzog van de kantorenmarkt – de leegstand is daar zelfs bijna 16 procent – nemen dus ook de problemen op de winkelmarkt toe. 

Het aandeel structurele leegstand (leegstand meer dan drie jaar) en langdurige leegstand (leegstand tussen één en drie jaar) neemt bovendien harder toe dan de leegstand van maximaal één jaar (frictie- of aanvangsleegstand).

Link to infographic: 'Winkelleegstand groter dan gedacht'
Link to infographic: 2'Winkelleegstand groter dan gedacht'

Wel zijn er lokale verschillen in leegstand: daar waar kantorenleegstand meer voorkomt in de Randstad, is het probleem van winkelleegstand meer een probleem van de perifere regio’s. Bevolkingskrimp in de perifere regio’s is een van de belangrijkste oorzaken van de winkelleegstand aldaar.

 

Link to infographic: 'Aandeel leegstand vloeroppervlakte per gemeente'
Link to infographic: 2'Aandeel leegstand vloeroppervlakte per gemeente'

Er zijn lokale verschillen in leegstand: kantorenleegstand komt meer voor in de Randstad en winkelleegstand in de perifere regio’s.

Tabel: Leegstand in de grootste winkelgebieden
Stad Percentage leegstand
Amsterdam 5,4%
Rotterdam 8,3%
Den Haag 11,3%
Utrecht 6,3%
Groningen 11,1%
Eindhoven 9,6%
Breda 6,8%
Tilburg 8,8%
Heerlen 10,2%
Enschede 12,2%

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).