PBL-podcast: lessen uit de Vinex voor slimmere nieuwbouw

De Vinex-wijken die rond de afgelopen eeuwwisseling zijn gebouwd, worden steeds eenzijdiger: recente nieuwbouw biedt vooral plek aan gezinnen met een hoger inkomen. Slimmere nieuwbouw biedt plaats aan een bredere doelgroep en groeit bovendien mee met de behoeften van de bewoners – zoals plek voor ouderen en ruimte voor starters (de kinderen van de eerste lichting bewoners). In deze podcast vertelt PBL-onderzoeker Christian Lennartz over zijn onderzoeksconclusies over de Vinex, die hij trok met Pier de Vries, toendertijd PBL-medewerker, inmiddels werkzaam bij het ministerie van BZK.

Dit gesprek werd gevoerd door Laura Westendorp en Mieke Berkers, beide PBL-ers. Het is de achttiende aflevering van een serie podcasts over de leefomgeving, vanaf nu onder de naam ‘Studio Leefomgeving’.

Downloads en links

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Wonen en ruimte

Onderzoeken over de woningmarkt, de woningvoorraad en de woonomgeving.

Meer over wonen en ruimte