Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

EPA Conferentie Green Economy: kansen voor werkgelegenheid, groei en innovatie in Europa

Nieuwsbericht | 12-05-2015

Op vrijdag 5 juni organiseert het EPA Network - een informeel netwerk van de hoofden van milieubeschermingsbureaus uit heel Europa (EPA = European Protection Agencies) de conferentie “Green Economy: Opportunities for Growth, Jobs and Innovation in Europe”. Het doel van deze conferentie is de verschillende voordelen van een groene economie te illustreren: zowel voor het bedrijfsleven, het milieu als de maatschappij als geheel.

Locatie: Permanente Vertegenwoordiging van Nederland,  Avenue de Cortenbergh 4–10, Brussel. De conferentie start om 09:00 uur en eindigt om 17:00 uur. De voertaal is Engels.

Keynote sprekers

De keynote sprekers zijn:

  • Marianne Fay, economist bij de Wereldbank
  • Paul Ekins, London University College of London Institute for Sustainable Resources
  • Gwenole Cozigou, directeur in de EU Commission’s DG GROW
  • Karl Falkenberg, Directeur Generaal van de EU Commission's DG Environment

Deze sprekers zullen hun ideeën met betrekking tot internationale en Europese ontwikkelingen delen met de zaal. Tijdens de ochtendsessie worden de uitdagingen die voor ons liggen met beslissers in het beleid en bedrijfsleven bediscussieerd. Deelnemers aan de conferentie wordt vervolgens een aantal business cases uit verschillende Europese landen voorgelegd, waarbij wordt gekeken naar wat best practices zijn en binnen welke randvoorwaarden die gerealiseerd kunnen worden. In de namiddag spreken Green Economy experts wat de uitdagingen zijn voor beleid en welke informatie behulpzaam kan zijn bij politieke besluitvorming.

PBL en EPA

Maarten Hajer, directeur van het PBL, is moderator van de paneldiscussie. Het PBL is lid van het EPA netwerk en een van de organisatoren van deze conferentie.

Aanmelden

Geïnteresseerd? U vindt meer informatie over de conferentie en het inschrijfformulier op de EPA-website.