PBL-onderzoeker gekozen tot KNAW-lid

Prof. dr. Detlef van Vuuren, klimaatonderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), is gekozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Van Vuuren ontvangt het KNAW-lidmaatschap vanwege zijn vooraanstaande wetenschappelijke onderzoek op het gebied van mondiale duurzaamheidsproblematiek, en in het bijzonder klimaatverandering.

Van Vuuren, behalve PBL-projectleider Mondiale duurzaamheid, klimaatverandering en energie ook bijzonder hoogleraar mondiale milieuproblemen aan de Universiteit Utrecht, ontwikkelt en analyseert computermodellen waarmee toekomstige klimaat- en milieuveranderingen kunnen worden verkend door middel van scenario’s. Hij houdt daarbij rekening met de wisselwerking tussen klimaat, milieu, leefomgeving en economie.

Namens het PBL leidt hij het team van wetenschappers dat werkt aan en met het IMAGE-model. Dit zogeheten ‘integrated assessment model’ is mondiaal toonaangevend en heeft als eerste model ter wereld een gedetailleerd scenario opgesteld voor een maximale temperatuurstijging van 2˚C. Dat scenario geldt wereldwijd nog altijd als standaardscenario voor het 2˚C-doel. Met dit scenario droegen Detlef van Vuuren en zijn team bij aan de totstandkoming van het Klimaatakkoord van Parijs. 

Van Vuuren werkt onder andere mee aan de klimaatscenario's van de IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Zijn werk is internationaal vooraanstaand en hij publiceert regelmatig nieuw werk in toonaangevende nationale en internationale (vak)media, zoals op 13 april 2018 in Nature Climate Change over het 1,5˚C -scenario.

PBL-directeur prof. dr. ir. Hans Mommaas: “De directie van het PBL is bijzonder trots op de verkiezing van Detlef van Vuuren tot KNAW-lid. Het KNAW-lidmaatschap geldt in Nederland als groot eerbetoon voor een wetenschappelijke carrière en komt hem zeer toe.”

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Klimaat en energie

Analyseren van het effect van beleid op de broeikasgasreductie, nu en in de toekomst, en verkennen van verschillende opties waarmee de reductiedoelen gehaald kunnen worden.

Meer over klimaat en energie