Alexandra Tisma is sinds 2002 werkzaam bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Haar onderzoeksveld omvat landschap in de nationale en internationale context, beleidsevaluatie, landschap als basis voor duurzame ontwikkeling, scenariostudies, GIS en visualisatie. Alexandra is gepromoveerd aan de Technische Universiteit Delft, en heeft een Master in ontwerp, planning en beheer van de bebouwde omgeving aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

Opleiding 

  • PhD Faculteit Bouwkunde TU Delft

Werkervaring 

  • PBL, RPB, NIROV, TU Delft, Bouwkunst Academie Amsterdam

Side activities 

  • Docent aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam.