Dr. ir. A.C.A.P. (André) van Lammeren is sinds 1 januari 2017 Onderdirecteur van het PBL. Daarvoor was hij directeur Bereikbaarheid en Infrastructuur bij de Dienst Water, Verkeer en Leefomgeving bij Rijkswaterstaat. Eerder was hij onder andere plaatsvervangend directeur Gebieden en Projecten bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu en hoofd van de afdeling Luchthavenontwikkeling en Milieu bij het voormailge ministerie van Verkeer en Waterstaat. Hij was ook plaatsvervangend sectorhoofd bij het KNMI.
Na zijn promotieonderzoek begon hij zijn loopbaan als wetenschappelijk onderzoeker bij het KNMI. Zijn onderzoek was gericht op de invloed van wolken op klimaatverandering.

André van Lammeren studeerde Technische Natuurkunde aan de TU Eindhoven. Hij is gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht.

Opleiding 

  • 1987 - 1991 Promoteonderzoek bij het FOM-Instituut voor Plasmafysica
  • 1982 -1987 Studie Technische natuurkunde, Technische Universiteit Eindhoven

Werkervaring 

  • 2013 – 2016 Directeur Bereikbaarheid en Infrastructuur, Dienst Water Verkeer en Leefomgeving (WVL), Rijkswaterstaat
  • 2012 – 2013 Plaatsvervangend Directeur Gebieden en Projecten, Hoofd van de afdeling MIRT, DGRW, IenM
  • 2006 – 2011 Hoofd van de afdeling Luchthavenontwikkeling en Milieu, Directie Luchthavens, VenW (later IenM)
  • 1991 - 2006 Wetenschappelijk onderzoeker en Afdelingshoofd, KNMI