Arjan Harbers is stedenbouwkundige, sinds 2006 verbonden aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Hij heeft onderzoek gedaan naar onder meer duurzame stedenbouw, functiemenging, kleinschalige stedenbouw, Europese RO, Chinese RO, grensoverschrijdende planning, luchthavens, stedelijk metabolisme en krachtwijken.
Tussen 1998 en 2006 werkte hij voor internationaal gerenommeerde architectenbureaus in Rotterdam, Zürich en Brussel. Sinds 2010 is Harbers redacteur van het tijdschrift S+RO (Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening)

Opleiding 

  • TU Eindhoven, Bouwkunde 1991-1998
  • Humboldt Universität zu Berlin 1995-1996

Werkervaring 

  • MVRDV, Rotterdam 1998-2002
  • Metron, Brugg 2002-2003
  • Dürig, Zürich 2003-2005
  • Universiteit Gent 2005-2006

Side activities 

  • S+RO
  • Topotronic