Ervaren onderzoeker op het gebied van mobiliteit, ruimtelijke ordening en verstedelijking.
Ambitie: bijdragen aan beter en steviger gefundeerd beleid op deze terreinen door het combineren van kwantitatief én kwalitatief onderzoek.
Uitdaging: effectief overbrengen van kennis richting beleid en praktijk.