Ruimtelijke ordening; stedelijke ontwikkeling; infrastructuur; planbeoordeling; kwalitatief en ontwerpend onderzoek; toekomstscenario's

Side activities 

  • Lid Programmaraad Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp 2021-2014, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie