Dirk-Jan van der Hoek

Pasfoto van Dirk-Jan van der Hoek
Functie
Wetenschappelijk onderzoeker
Volledige naam
Ir. D.C.J. van der Hoek
Als onderzoeker ben ik momenteel betrokken bij projecten als 'Natuurlijk Kapitaal Nederland’ en 'Beoordeling Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)'. In het verleden heb ik bijgedragen aan producten zoals Samenhang in de Zuidwestelijke Delta, Nationale klimaatadaptatiestrategie, Assessment ‘Klimaat, Natuur en Ruimte’, Natura 2000 in Nederland, Beoordeling Natuurakkoord, diverse balansen, natuur- en milieuverkenningen en beleidsstudies. Als deelprojectleider ‘Graadmeters, modellen en meetnetten’ en als contactpersoon van een aantal onderbouwend onderzoeksprojecten heb ik bijgedragen aan de ontwikkeling, gevoeligheid- en onzekerheidsanalyses en toepassing van ecologische modellen en graadmeters. Samenwerking met externe partijen als universiteiten en onderzoeksinstituten heb ik naast de ervaring binnen PBL-projecten opgedaan in BSIK- en NWO-projecten. Daarnaast heb ik vanuit PBL bijgedragen aan externe werkgroepen zoals ‘waarborgen natuurkwaliteit EHS’ en de Adviesgroep SNL.
Opleiding
  • Landbouw Universiteit Wageningen, studierichtingen: plantenecologie en landschapsecologie
Werkervaring
  • IKC-natuurbeheer
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
  • Milieu en Natuurplanbureau (MNP)
  • Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Nevenactiviteiten
  • Lid Ondernemingsraad PBL
  • Lid Departementale Ondernemingsraad van IenM
  • Vertegenwoordiger PBL binnen ENCA working group Ecosystem Services

Contactformulier

Via het onderstaande formulier kunt u contact opnemen met de medewerker. Vul een bericht in en uw eigen contactgegevens. De medewerker zal dan op korte termijn contact met u opnemen.

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Ik heb de privacy-verklaring gelezen en ben akkoord. *