Edwin Buitelaar is werkzaam als senior onderzoeker en programmaleider bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar (0,2 fte) aan de Universiteit Utrecht en research fellow bij de Amsterdam School of Real Estate (ASRE). Voordien werkte hij als onderzoeker en docent bij de Radboud Universiteit Nijmegen, alwaar hij ook gepromoveerd is (in 2007). Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op het functioneren van de grondmarkt, het grondbeleid en gebiedsontwikkeling. Daarbij besteedt hij aandacht aan zowel de juridisch-planologische als de financieel-economische kant. In het recente verleden was hij onder andere projectleider van 'Gebiedsontwikkeling en commerciele vastgoedmarkten' (2013), 'De Verdeelde triomf. Verkenning van stedelijk-economische ongelijkheid en opties voor beleid' (2016) en 'Divergentie op de kantorenmarkt. Een onderzoek naar uitblijvend marktevenwicht' (2017).

Werkervaring 

  • 2002-2007 Docent / onderzoeker Radboud Universiteit Nijmegen
  • 2007-heden Onderzoeker / programmaleider PBL
  • 2011-heden Research fellow Amsterdam School of Real Estate
  • 2017-heden Bijzonder hoogleraar Land and Real Estate Development Universiteit Utrecht