Gert Eggink (1960) is directiesecretaris van het Planbureau voor de Leefomgeving.
Gert studeerde biologie aan de Universiteit Utrecht, en begon in 1989 zijn loopbaan bij de rijksoverheid als wetenschappelijk medewerker niet-ioniserende straling bij de Gezondheidsraad. Hij was o.a. secretaris van de Commissie Optische straling en lid van de Nationale commissie laserveiligheid.
In 1991 maakt Gert de overstap naar het Laboratorium voor Stralingsonderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Hij was daar o.a. wetenschappelijk onderzoeker en projectleider van grote projecten op het gebied van radioactief afval en medische stralingstoepassingen in ziekenhuizen. Gert maakte in 1997 de overstap naar de sector Milieu van het RIVM (het Bureau voor Milieutoekomstverkenningen), en maakte de oprichting van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) en in 2008 het Planbureau voor de Leefomgeving mee. Hij was o.a. projectleider van enkele Milieubalansen, de tweede Natuurverkenning en het Natuurcompendium. In de periode 2005-2014 is Gert coördinator van het werkprogramma geweest. In de periode van 2005 tot 2011 was hij daarnaast hoofdredacteur van de website van het PBL. Sinds medio 2014 is hij directiesecretaris.