Hans Mommaas (1955) is sinds 1 november 2015 directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Naast zijn functie als directeur PBL is hij parttime Hoogleraar Regional Sustainability Governance aan het Tilburg Institute for Law and Regional Governance (TiREG) van Tilburg University.

Mommaas studeerde Westerse Sociologie aan de toenmalige Landbouwhogeschool Wageningen. In 1993 promoveerde hij aan de eveneens toenmalige Katholieke Universiteit Brabant (nu Tilburg University), op een proefschrift getiteld 'Moderniteit, Vrijetijd en de Stad'. Van 2002 tot 2015 was hij als hoogleraar Leisure Studies verbonden aan Tilburg University en in de periode 2013-2014 aan NHTV Breda.

Van 2005 tot 2010 was hij lid van de VROM-raad. In die hoedanigheid is hij onder andere commissievoorzitter geweest van de adviezen: 'Groeten uit Holland, Vrijetijd, Toerisme en Ruimtelijke kwaliteit' (2006), 'Wisselende coalities' (2008) en 'Duurzame verstedelijking’ (2010).

Tussen 2005 en 2010 fungeerde Mommaas als een van de wetenschappelijk directeuren van Transforum, Innovatieprogramma voor Agro en de Groene Ruimte, verantwoordelijk voor de kennislijn 'Organising Innovations and Transitions'. Tussen 2006 en 2011 bekleedde hij de bijzondere leerstoel Urban Dynamics and Culture aan de Universiteit van Utrecht. Van 2010 tot 2015 was hij als geassocieerd lid verbonden aan de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) en in die functie medeauteur van adviezen op het vlak van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Tussen 2010 en 2015 vervulde hij de functie van gasthoogleraar Actuele Vraagstukken Cultuurmanagement aan de Universiteit van Antwerpen.

Vanaf 2004 tot 2015 was Mommaas wetenschappelijk directeur van Telos, Brabants Centrum voor Duurzame Ontwikkeling. Vanuit die functie is hij betrokken geweest bij de ontwikkeling van integrale monitoringinstrumenten voor regionale duurzame ontwikkeling (provincies en gemeenten) en bij het middels ontwerp en onderzoek faciliteren van processen van gebiedsontwikkeling.

In 2000 schreef Mommaas een WRR-voorstudie over De vrijetijdsindustrie in stad en land. In 2009 publiceerde hij (in samenwerking met N. van Boom) een studie over 'Comeback Cities'. Daarnaast was hij (co-)auteur van tal van artikelen, boekbijdragen en onderzoeken op het snijvlak van vrijetijd, cultuur, duurzaamheid en stedelijke en regionale ontwikkeling.

Publicaties

  • Zoeteman B, Mommaas H and Dagevos J. (2016). ‘Are larger cities more sustainable? Lessons from integrated sustainability monitoring in 403 Dutch municipalities’. Journal for Environmental Development, vol. 17, January 2016, pp. 57–72.
  • Van Boom N and Mommaas H. (2015). ‘Twintig jaar Creatieve Stad: tussen veerkracht en gebakken lucht’ [Two decades of the Creative City; between resilience and tall tales]. In: H. Klerx et al. (2015) Stadslucht. Publishers: Uitgeverij Valkhof Press ism Academic Forum Tilburg University.
  • Mommaas H. (2014). En dan denk ik aan Brabant. Over het Brabantgevoel in de nieuwste tijd. [Thinking about Brabant. About the ‘feel’ of present-day Brabant]. In: W. van de Donk c.s. (red.) Het Nieuwste Brabant. Den Bosch, Province of North Brabant & Publishers: Uitgeverij Lecturis, pp. 575–597.
  • Zoeteman B and Mommaas H. (2011). ‘The mission reflected in the sustainable development concept: uplifting society’. In: B. Zoeteman (ed) Sustainable Development Drivers, Edward Elgar, Cheltenham UK, pp. 55–74.
  • Hermans F, Horlings I, Mommaas H et al. (2010). ‘The contested redefinition of a sustainable countryside; revisiting Frouws' rurality discourses’. In: Sociologia Ruralis, vol 50, no. 1, pp 46–63.
  • Mommaas H. (2010). ‘Voorbij de branding. Over de strategische omgang met het alledaagse’ [Past the breakers. A strategic approach to daily life]. In: A. Reijndorp & L. Reinders (2010) De alledaagse en de geplande stad. Over identiteit, plek en thuis. SUN Trancity, Amsterdam, pp. 98–107.
  • Mommaas H.(2010). ‘Duurzame ontwikkeling als arena, de Telos ervaring’ [Sustainable development as the arena; the TELOS experience], in Maarten Hajer, Jantine Grijzen en Susan van 't Klooster (eds) Sterke Verhalen. Hoe Nederland de planologie opnieuw uitvindt. Design & Politics # 3, Rotterdam, 010 Publishers, pp 230–250.
  • Van Boom N and Mommaas H. (red.) (2009). Comeback Cities. Vernieuwingsstrategieën voor de Industriestad. Rotterdam, Nai Publishers.
  • Mommaas H, Van den Heuvel M and Knulst W. (2000). De vrijetijdsindustrie in stad en land. Een studie naar de markt van belevenissen [The leisure industry in city and countryside. A study into the experience market]. WRR Voorstudie no. 109. Scientific Council for Government Policy (WRR), The Hague.