Harry Wilting is wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van economie en milieu bij de sector Integrale Beleidsanalyse Leefomgeving. Zijn werk richt zich op duurzame productie en consumptie via analyses van voetafdrukken en ketens op verschillende milieu-aspecten zoals broeikasgasemissies, landgebruik en meer recent biodiversiteitsverlies. Multiregionale input-output (MRIO) analyse is een belangrijke methode in zijn onderzoek. Harry schreef diverse wetenschappelijke artikelen over zijn werk zowel vanuit een mondiaal als nationaal perspectief. Hij is gepromoveerd op een onderzoek over het directe en indirecte energiegebruik van huishoudens.

Opleiding 

  • Doctoraal Wiskunde en informatica - Rijksuniversiteit Groningen
  • Promotie Energie- en Milieuwetenschappen - Rijksuniversiteit Groningen