Heleen heeft een BSc in Milieuwetenschappen (major Milieukwaliteit en -systeemanalyse, minor Climate change, a systems analysis approach) en een MSc in Climate Studies (major Earth system science), beide van Wageningen University & Research. Na de universiteit werkte ze als freelance onderzoeker en adviseur op het gebied van filantropie en klimaatwetenschap. Van 2014 tot 2021 werkte ze als onderzoeker internationaal klimaatbeleid bij PBL, afdeling Klimaat, Lucht en Energie. In die functie werkte ze aan projecten voor de Europese Commissie ter ondersteuning van DG Climate Action en aan de Horizon 2020-projecten CD-LINKS en ENGAGE. Verder werkte ze aan het MILES-project en leidde ze samen het COMMIT-project. Van oktober tot december 2017 was ze gastonderzoeker bij IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis). Haar werk omvatte het leveren van wetenschappelijke input aan DG Climate Action voor de klimaatonderhandelingen, bijvoorbeeld het evalueren van het nationale klimaat- en energiebeleid door het verwachte effect op de uitstoot van broeikasgassen tot 2030 te kwantificeren en te vergelijken met internationale toezeggingen voor emissiereductie (met name NDC's). Het omvatte verder het ontwikkelen van scenario's in lijn met 2 °C uitgaande van dit beleid en NDC's, met behulp van het IMAGE-model van PBL. Daarnaast analyseerde ze energiesysteem- en emissieroutes van zowel mondiale als nationale mitigatiescenario's op het niveau van landen, inclusief hun implicaties voor en verbanden met andere duurzame ontwikkelingsdoelen. Haar onderzoek naar internationaal klimaatbeleid resulteerde in een proefschrift aan de Universiteit Utrecht (april 2022): ‘Let op de kloof: Toepassing van Integrated Assessment-modellen om internationaal en nationaal klimaatbeleid te informeren over de emissiekloof en hoe die te overbruggen’. Sinds januari 2022 werkt ze bij het PBL aan de Nederlandse Klimaat- en Energieverkenning.