Het Europese natuurbeleid is toe aan nieuwe 'verhalen'. Regelgeving ('rode lijstsoorten') en economische waardering ('ecosysteemdiensten') alleen gaan de teruggang in soorten en habitats niet stoppen. Mijn ambitie is nieuwe verhalen (perspectieven) voor het voetlicht te brengen en de potenties daarvan te laten zien. Een mooie taak voor het Natuurverkenningsteam van het PBL en ons onderzoeksnetwerk.

Opleiding 

  • Landbouwuniversiteit Wageningen, richting Landbouwplantenteelt

Werkervaring 

  • Centrum voor Landbouw en Milieu, 1991-2000
  • Landbouwuniversiteit Wageningen, vakgroep Algemene Agrarische Economie, 1990