Onderzoek naar de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen: bronnen, trends, mogelijkheden voor emissiereductie, scenario's. Analyse van de milieuaspecten van biobrandstoffen en biomassa.
Medewerker en adviseur van de wereldwijde emissie-inventarisatieproject 'EDGAR', voorheen een gezamenlijk JRC / PBL-project. In 2011, gedetacheerd als nationale deskundige bij het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie in Ispra (Italiƫ)
Bijdrage aan het jaarlijkse National Inventory Report (NIR) over uitstoot van broeikasgassen van Nederland voor het VN Klimaatverdrag (UNFCCC). Adviseur van het Ministerie van Milieu over de uitstoot van broeikasgassen methodieken.
Expert reviewer namens Nederland van landenrapportages voor het VN Kimaatverdag (UNFCCC) en het Protocol van Kyoto.
Hoofdauteur van de IPCC Guidelines van 2006 voor de uitstoot van broeikasgassen. Auteur aan het vierde assessmentrapport van IPCC Werkgroep III.
Hoofdauteur van het rapport Vijfde Assessment van het IPCC Werkgroep III (mitigatie) en voorzitter van de Data Task Group van Werkgroep III.
Wetenschappelijk contactpersoon voor persvragen en andere media contacten op de CO2-uitstoot.