Ik doe onderzoek naar de impact van veranderingen in milieucondities op de ecologie en biodiversiteit in Nederland en Europa. Dit doe ik door middel van ruimtelijke modellering en scenario analyse.

Opleiding 

  • Bachelor Milieu natuurwetenschappen
  • Master Bos en Natuurbeheer