Hoofdtaak: beleidsstudies energietransitie gebouwde omgeving

Opleiding 

  • Landbouweconomie, Landbouwhogeschool Wageningen, 1984

Werkervaring 

  • 2008-heden: PBL, sector Duurzame Ontwikkeling
  • 1998-2001: RIVM, Lab voor Afvalstoffen en Emissies, afdelingshoofd
  • 1990-1997: RIVM, Milieu Toekomst Verkenningen, onderzoeker
  • 1987-1990: Landbouw-Economisch Instituut, onderzoeker
  • 2001-2008: Ministerie VROM, directie SB, afdeling Strategie