Ik ben van huis uit milieu-econoom. Bij het PBL ben ik werkzaam als senior projectleider in de natuur en landschapshoek in Nederland. Vaak met interdisciplinaire teams vanwege de aard van de vraagstukken. Momenteel ben ik programmaleider Natuurlijk Kapitaal. In dit programma proberen we natuur en economie met elkaar te verbinden en praktisch toepasbaar te maken bij beleidswijzigingen en investeringsbeslissingen van overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven.
Dat doen we in interactie met stakeholders, samen met kennispartners en met veel tussentijdse communicatie om zo ons werk onder de aandacht te brengen en aan te laten sluiten bij wat anderen doen. En om eerlijk te zijn, dat kan ook niet anders omdat het een innovatief traject is.

Eerder ben ik projectleider Natuurverkenning 2010-2040 geweest en projectleider van de Natuurbalans. Daarnaast heb ik nog een rol in de aansturing van kennisontwikkeling bij Wageningen Universiteit voor het PBL op het thema natuur en economie.

Opleiding 

  • Wageningen Universiteit, Agrariche Economie, specialisatie milieu-economie

Side activities 

  • Lid adviescollege Zuid Hollands Landschap