Omgevingsbeleid/ Ruimtelijke Ordening

Opleiding 

  • Wageningen Universeit: 1. Landschapsarchitectuur, 2. Cultuurtechniek
  • Stedelijke Scholengemeenschap Middelburg: Gymnasium β

Werkervaring 

  • Senior Wetenschappelijk Medewerker bij Planbureau voor de Leefomgeving
  • Programmaleider Ruimtelijke Ordening bij Milieu- en Natuurplanbureau
  • Senior Beleidsmedewerker bij Ministerie van VROM
  • Senior Beleidsmedewerker bij Ministerie van LNV
  • Projectmedewerker bij Ministerie Verkeer en Waterstaat