Inhoudelijk profiel: stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, politieke filosofie.

Opleiding 

  • politicologie, Universiteit van Amsterdam

Werkervaring 

  • Hoofd sector ROL PBL 2010 - 2017
  • Adjunct-directeur Bureau Stedelijke Planning, 2008 - 2010
  • Sectorhoofd Ruimtelijk Planbureau, 2003 - 2008
  • Hoofdredacteur Stedebouw en Ruimtelijke Ordening, 2004 - 2006
  • Sociaal en Cultureel Planbureau, diverse functies, 1988 - 2002