Rob Weterings is hoofd van de sector Integrale Beleidsanalyse Leefomgeving (IBL). Hij heeft biologie gestudeerd in Nijmegen en Leiden en na een promotie-onderzoek in Utrecht naar de rol van wetenschappelijke informatie in maatschappelijke besluitvorming in 1990 gestart bij TNO. Daar heeft hij tot 2011 leiding gegeven aan diverse programma’s en onderzoeksgroepen op het gebied van innovatie en duurzame ontwikkeling. Hij was onder meer initiatiefnemer van het Competentie Centrum Transities (CCT) waarin overheid en kennisinstellingen tot eind 2010 samenwerkten om pioniers in staat te stellen competenties die vitaal zijn in transitieprocessen te ontwikkelen en door te geven. Van 2011 tot 2016 was Weterings binnen TNO verantwoordelijk voor visie- en strategieontwikkeling op het gebied van energietransitie en circulaire economie en gaf hij leiding aan diverse toekomstverkenningen in het programma Strategy & Change van TNO en het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Vanaf 2013 heeft hij bij de Sociaal-Economische Raad de totstandkoming en uitvoering begeleid van het Energieakkoord voor duurzame groei. Ook was hij betrokken bij diverse SER-adviezen op het gebied van circulaire economie, klimaatverandering en duurzame veehouderij. Vanuit de SER begeleidde hij in 2018 en 2019 de onderhandelingen over het Klimaatakkoord en de opstart van uitvoering en monitoring van dit akkoord. Sinds 1 januari 2020 is hij werkzaam bij PBL.