Saskia van Broekhoven is sinds maart 2015 werkzaam bij PBL als bestuurskundig onderzoeker voor de evaluatie van het Natuurpact. Dit project heeft als doel te beoordelen of het gevoerde natuurbeleid, wat gedecentraliseerd is van Rijk naar provincies, leidt tot de realisatie van de doelen uit het Natuurpact in 2027 en of dit op efficiente wijze gebeurd. De evaluatie wordt uitgevoerd door middel van een ‘lerende evaluatie’, waarbij naast het beoordelen ook het leren en maken van beleidsverbeteringen samen met de betrokken partijen centraal staat.
Daarnaast werkt Saskia aan haar proefschrift aan de afdeling Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam, over de governance van multifunctioneel landgebruik. Saskia heeft een multidisciplinaire achtergrond, ze is afgestudeerd met een Bachelor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie en Master Industrial Ecology. Haar specialisatie is samenwerkingstrategieen tussen verschillende partijen en beleidssectoren, governance van complexe projecten, en procesanalyse.

Opleiding 

  • 2007 MSc Industrial Ecology. Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft, en Erasmus Universiteit Rotterdam.
  • 2005 BA Culturele Antropologie en Ontwikkelings-sociologie. Universiteit Leiden.

Werkervaring 

  • 2011-heden Promotie-onderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
  • 2008-2011 BuildDesk Benelux B.V. Afdeling Klimaat en Beleid. Adviseur. Delft
  • 2007-2008 Maurits Groen Milieu & Communicatie. Aviseur duurzaamheid. Haarlem