Grenzen aan gemeentelijk grondbeleid

01-09-2010 | Publicatie

De Nederlandse ruimtelijke ordening kenmerkt zich onder meer door de actieve rol die gemeenten op de grondmarkt spelen. Dit bracht lange tijd grote voordelen met zich mee. De laatste jaren staat deze praktijk echter onder druk.

In dit artikel wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van het Nederlandse grondbeleid en met name aan de factoren waardoor het onder druk is komen te staan. Gemeenten zijn steeds minder in staat en bereid tot het voeren van een actief grondbeleid vanwege een hoge druk op de grondmarkt, veranderingen in de sociale huursector, de omslag van stedelijke uitbreiding naar herstructurering en de opkomst van Europese aanbestedings- en staatssteunregels. Tegelijkertijd zijn er instrumenten aan het planningssysteem toegevoegd die een aantal van de ‘taken’ van actief grondbeleid over zouden kunnen nemen.