Onvoorziene gebeurtenissen en de discrepantie tussen verhuiswensen en verhuisgedrag

07-02-2011 | Publicatie

Veel mensen die eerder aangaven te willen verhuizen, slagen er niet in hun geuite verhuiswens te realiseren. Anderen daarentegen verhuizen wel, terwijl ze dat niet van plan waren. Hoe komt dat? Uit empirisch onderzoek van het PBL blijkt dat onvoorziene gebeurtenissen deze discrepantie tussen verhuiswensen en verhuisgedrag voor een deel verklaren.

Onvoorziene gebeurtenissen kunnen reden zijn om tóch te verhuizen

Binnen het woononderzoek bestaat al geruime tijd aandacht voor de vraag waarom mensen zich niet gedragen conform de eerder geuite verhuiswensen: waar velen er niet in slagen hun eerder geuite verhuiswens te realiseren, verhuizen anderen terwijl ze dat eerder nog niet van plan waren te doen. Veelal worden onvoorziene gebeurtenissen in het leven genoemd als reden voor deze discrepantie tussen verhuiswensen en verhuisgedrag, maar empirisch bewijs is schaars.

Met behulp van een grootschalig longitudinaal databestand, met daarin gegevens van een groep mensen die over een langere termijn wordt gevolgd, hebben de onderzoekers de impact van belangrijke levensloopgebeurtenissen - zoals het verbreken van een samenwoonrelatie, de geboorte van een kind en het verlies van een baan - op de discrepantie tussen verhuiswensen en verhuisgedrag onderzocht. Onvoorziene gebeurtenissen in het leven blijken inderdaad een reden te zijn waarom sommigen verhuizen terwijl ze dat eerder nog niet van plan waren. Verrassend genoeg spelen onvoorziene gebeurtenissen zoals het overlijden van een partner en het verlies van een baan nauwelijks een rol bij het uitblijven van een eerder nog gewenste verhuizing. Wél geldt dat het krijgen van een kind en het gaan samenwonen de kans vergroot dat mensen hun verhuiswens realiseren.