Actief gemeentelijk grondbeleid onnodig en onwenselijk

16-01-2015 | Publicatie

Sinds de crisis is er veel kritiek op actief grondbeleid gekomen, met name als gevolg van de financiële risico’s die ermee gepaard bleken te gaan. Voor een goed onderbouwde grondpolitiek is het van belang om de discussie breder te trekken en ook naar andere argumenten voor en tegen een actieve rol van gemeenten te kijken. In dit artikel betoogt Edwin Buitelaar dat een actief gemeentelijk grondbeleid over het algemeen onnodig is voor het bereiken van beleidsdoelen en zelfs een aantal onwenselijke bijeffecten heeft.