Afvalverwerking in Nederland, Gegevens 1994

Publicatie

Dit rapport presenteert een overzicht van de hoeveelheden afval die in 1994 zijn gestort, verbrand, gecomposteerd en verwerkt bij puinbrekers. Voor het opstellen van dit overzicht zijn gegevens verzameld van inrichtingen die vallen onder het regime van de Wet Milieubeheer. Bij de analyse zijn resultaten meegenomen van 1993, 1992 en, waar mogelijk, van 1991. Een uitgebreide set gegevens is in tabelvorm in bijlagen gepresenteerd. De verwerkte hoeveelheden zoals deze uit de inventarisatie resulteren zijn als volgt verdeeld over de verwerkingswijzen: gestort 12000 kton, verbrand 2700 kton, gecomposteerd 1200 kton en in puinbrekers verwerkt 7500 kton.

Auteurs

Dael K van , Blom WF , Geurts OP , Miedema HJ , Vorrink J

Kenmerken

Publicatietitel
Afvalverwerking in Nederland, Gegevens 1994
Publicatiedatum
8 juni 1995
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
90079