All models are wrong, but some models are useful

In het aprilnummer van Tijdschrift voor Volkshuisvesting belicht PBL-onderzoeker Martijn Eskinasi de praktijk van modelontwikkeling voor het woningmarktbeleid. In de jaren '90 en daarvoor lag de nadruk sterk op groei van aantallen huishoudens en van de woningvoorraad. De veelal demografisch gebaseerde woningmarktmodellen richtten zich op gedetailleerde prognoses gebaseerd op verschillende varianten van woningbouwbeleid.

Sinds de kredietcrisis bevinden we ons in een hele andere episode. Thema's als restschulden, vergrijzing, hervorming van de woningmarkt en het corporatiebestel spelen ook een grote rol. Die nieuwe thema's vragen om de traditionele modellenset uit te breiden met andere typen modellen, zoals scenariomodellen, impact- en systeemanalyses.  Dat vraagt ook een andere aanpak in de modelontwikkeling.

Uiteindelijk zijn alle modellen imperfect, maar hopelijk nuttig in te zetten voor een specifiek doel: 'All models are wrong, but some models are useful'.

Auteurs

Martijn Eskinasi

Kenmerken

Publicatietitel
All models are wrong, but some models are useful
Publicatiedatum
15 april 2014
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, nummer 2, april 2014
Productnummer
1354