Analyse van de effecten van het meenemen van REDD reducties in een mondiale koolstofmarkt

Publicatie

Het toelaten van REDD-projecten (tegengaan van ontbossing) in een toekomstige internationale koolstofmarkt leidt tot een hogere mondiale emissiereductie en lagere reductiekosten. Eén van de belangrijkste uitdagingen is om een evenwicht te krijgen tussen vraag en aanbod van REDD-emissierechten.

Het toelaten van emissierechten voor REDD-projecten (‘Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation’) in een toekomstige internationale koolstofmarkt voor 2020 is een discutabel onderwerp. Voorstanders wijzen op de mogelijkheden voor het bereiken van hogere reducties in totale emissies en/of de lagere reductiekosten voor mondiale emissies, terwijl sceptici denken dat REDD-kredieten zullen leiden tot nog lagere koolstofprijzen en een verdringing van mogelijke reducties in andere sectoren.

Verschillende scenario’s voor het meenemen van REDD-emissierechten in een mondiale koolstofmarkt zijn ontwikkeld en doorgerekend met behulp van een geïntegreerd klimaatmodel.

Het onderzoek laat zien dat er milieu-effectieve en economisch aantrekkelijke opties zijn waarbij REDD-reducties in de markt worden meegenomen. De nadruk moet daarbij liggen op het ontwerp van mechanismen. Het meenemen van REDD-reducties onder de huidige reductiedoelstellingen volgens het Cancun- en Kopenhagenakkoord zal leiden tot aanzienlijk lagere koolstofprijzen en is niet wenselijk. De totale reductiedoelstellingen voor landen in 2020 zouden moeten worden aangescherpt richting noodzakelijke reducties, consistent met de 2 graden doelstelling, om bij de invoering van REDD-rechten in de markt hogere koolstofprijzen te handhaven en een stimulans voor emissiereducties in andere sectoren te behouden.

PBL Working paper 17

Auteurs

PBL Auteurs
Angelica Mendoza Beltran Michel den Elzen
Overige auteurs
Arild Angelsen
Caroline Wang Gierløff
Hannes Böttcher

Kenmerken

Publicatietitel
Analysing the impacts of including REDD credits in carbon markets
Publicatiedatum
12 december 2013
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
493