Bedrijven en terreinen: de voorspelling van het werkgelegenheidsaandeel op bedrijventerreinen

27-11-2012 | Publicatie

De Bedrijfslocatiemonitor (BLM) is het model waarmee de planbureaus de lange termijn behoefte aan bedrijventerreinen raamden. Dat gebeurde voor de Rijksoverheid. Het model is in 1997 door het CPB ontwikkeld en sinds 2006 in beheer bij het PBL. De laatste formele ramingen met dit model dateren uit 2005 en hadden betrekking op de periode 2020-2040 (CPB, 2005). Het PBL heeft het model bij diverse beleidsstudies over de markt van bedrijventerreinen gebruikt.

Het is voor de ramingen van de toekomstige terreinbehoefte belangrijk om goed in te schatten welk deel van de toekomstige werkgelegenheid zich in de voorspelperiode op bedrijventerreinen zal bevinden: de zogenaamde vestigingsvoorkeur van bedrijven. Toen het huidige model ontwikkeld werd, beschikte men slechts over enkele historische waarnemingen van de vestigingsvoorkeur, zodat prognoses voor 2020 en 2040 op veel aannames berustten. Dit achtergrondrapport laat zien hoe nieuw ontwikkelde tijdreeksen kunnen worden gebruikt om de toekomstige vestigingsvoorkeur nauwkeuriger te ramen. Het PBL heeft besloten het model vanaf heden niet langer te kunnen en willen onderhouden en sluit met deze publicatie de investering in de BLM af.