Behalve de dagelijkse files

02-06-2004 | Publicatie

Zonder aanvullend beleid zal de fileproblematiek toenemen. Files doen zich steeds vaker voor op onverwachte plaatsen en onverwachte tijden. Hierdoor wordt het steeds moeilijker te voorspellen hoe lang de reistijd op een bepaald wegtraject zal zijn. Om deze onbetrouwbaarheid van reistijd beter te kunnen beheersen is het zaak uitwijkmogelijkheden te creëren door alternatieve routes aan te bieden.

Creëer mogelijkheden om files te omzeilen

Aan de hand van modelberekeningen laten de auteurs zien dat de onbetrouwbaarheid van reistijd niet alleen toeneemt, maar zich bovendien uitbreidt, over Nederland en over de dag. Is de betrouwbaarheid in de Randstad nu al slecht, deze zal ook in de andere regio's onder druk komen te staan, vooral in Zuid- en Oost-Nederland. Hierdoor wordt het huidige voordeel van de betere betrouwbaarheid voor deze regio's ten opzichte van West-Nederland belangrijk kleiner, met mogelijke gevolgen voor de aantrekkelijkheid van deze regio's als vestigingsgebied. Hiernaast zal de fileproblematiek buiten de spits sterker toenemen dan erbinnen.

Zoals de fileproblematiek nooit helemaal opgelost kan worden, zal ook het vervoerssysteem nooit voor honderd procent betrouwbaar worden. Het doel moet zijn de betrouwbaarheid beheersbaar te maken. Verbreding van het hoofdwegennet kan hieraan een bijdrage leveren. De berekeningen van het RPB geven echter aan dat het uitbouwen van het regionale wegennet tot een meer samenhangend netwerk een interessant alternatief is. Hiermee kan ook buiten de spits reistijdwinst worden geboekt. Bovendien ontstaan er zo meer uitwijkmogelijkheden om files te omzeilen. Een goede informatievoorziening en dynamisch verkeersmanagement stellen de reiziger in staat die uitwijkmogelijkheden optimaal te benutten.

De rapporten worden uitgegeven bij NAi Uitgevers te Rotterdam en zijn te bestellen via de boekhandel, telefonisch bij NAi Uitgevers (010 4401203) en via de website van het NAi.