Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Bekostiging van publieke voorzieningen bij organische gebiedsontwikkeling

Rapport | 03-02-2014
autovrije straat met openbaar groen

Bij ‘organische gebiedsontwikkeling’ proberen gemeenten gebieden langzaam tot ontwikkeling te laten komen door kleinschalige initiatieven van onderop. Ook bij dit soort stapsgewijze ontwikkelingen moeten vaak publieke voorzieningen, zoals wegen en groen, worden aangelegd. Het verhalen van de kosten hiervoor op de partijen die er profijt van hebben, vraagt om een flexibele aanpak. Momenteel is dit publiekrechtelijk echter maar beperkt mogelijk. Het kostenverhaal is sterk afhankelijk van de ontwikkeling van vastgoed en gaat uit van een planmatige aanpak. Om organische gebiedsontwikkeling beter mogelijk te maken, zou daarom een meer flexibel kostenverhaal wettelijk goed geregeld moeten worden.

Ontkoppeling van vastgoedontwikkeling beperkt mogelijk

De (concept) Omgevingswet doet verbetervoorstellen voor het kostenverhaal, waardoor organische gebiedsontwikkeling makkelijker wordt. Het blijft echter lastig om kosten die niet enkel voor een specifiek kavel nuttig zijn, maar voor meerdere initiatiefnemers of een groter gebied, publiekrechtelijk te verhalen. In de toekomst kunnen grondexploitaties wel eens niet meer ‘de manier’ zijn om publieke voorzieningen uit te bekostigen. Het verdient aanbeveling om de (on)mogelijkheden buiten de grondexploitatie voor het doen van dergelijke investeringen te betrekken in de discussie. Zo is het huidige instrumentarium om ook niet-vastgoedontwikkelaars mee te laten betalen beperkt bruikbaar. De baatbelasting kent bijvoorbeeld de nodige praktische uitvoeringsbezwaren.

Auteur(s)Niels Sorel, Joost Tennekes en Maaike Galle
Rapportnr.1057
Publicatiedatum03-02-2014
ISBN978-94-91506-61-1
Pagina's55
TaalNederlands