Beoordeling van risico's voor mens en milieu bij blootstelling aan bodemverontreiniging. Integratie van deelaspecten

Publicatie

Dit rapport sluit een serie rapporten af, welke de technisch-wetenschappelijke basis leveren voor de herziening van de normen voor bodem en grondwater in de Wet bodembescherming. Dit rapport integreert de resultaten van eerdere studies, welke in dit kader werden uitgevoerd (rapportnummer: 7252001001 t/m 725201006 en 725201008). Belangrijke informatie betreffende de afleiding van de interventiewaarden uit eerdere rapporten wordt gepresenteerd. Deze informatie betreft de bepaling van de humane blootstelling en het risico voor de gezondheid en het milieu. Bovendien worden voorstellen geponeerd met het doel toxicologisch onderbouwde interventiewaardes te verduidelijken en indien nodig aan te passen. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de onzekerheden in de afleiding van de interventiewaarden.

Auteurs

Berg R van den , Roels JM

Kenmerken

Publicatietitel
Beoordeling van risico's voor mens en milieu bij blootstelling aan bodemverontreiniging. Integratie van deelaspecten
Publicatiedatum
30 september 1995
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Engels
Productnummer
90110