Beoordeling zestien projecten in het kader van het Budget Nota Ruimte

30-11-2009 | Publicatie

Het kabinet heeft het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd ruim twintig projecten te toetsen in het kader van het Budget Nota Ruimte van 1 miljard euro. De beoordeling van de projecten is gestart in het najaar van 2007 en loopt voor een aantal projecten nog. Deze publicatie geeft een overzicht van de beoordelingen van zestien projecten waarover besluitvorming door de ministerraad inmiddels heeft plaatsgevonden.

De zestien projecten zijn: Hengelo, Zuidplaspolder, Oude Rijnzone, Apeldoorn, Den Bosch, Scheveningen, Groningen, Hollandse Waterlinie, Westelijke Veenweiden, Waterdunen, Maastricht Belvedère, Waalfront Nijmegen,IJsseldelta Kampen, Mooi en Vitaal Delfland, Almere Weerwater en Rotterdam Stadshavens.

Uitgangspunt voor een beoordeling is de vraag of een project naar verwachting bijdraagt aan de maatschappelijke welvaart in brede zin. Niet alleen financieel-economische zaken spelen daarbij een rol, maar ook allerlei andere zaken waar mensen waarde aan toekennen, zoals natuurwaarden, milieuwaarden en gezondheid.

De beoordelingen, waarover besluitvorming nog moet plaatsvinden, worden te zijner tijd per project openbaar gemaakt via de sites van het CPB en het PBL.