Bepaling van broeikasgasemissies: voorstudie als input voor de gezamenlijke International IPCC Expert Meeting/CKO-CCB Workshop over de vergelijking van top-down met bottom-up emissieschattingen

Publicatie

Voor de broeikasgassen CO2, CH4 en N2O zijn bottom-up gegevens van officiƫle nationale inventarisaties (de z.g. National Communications) vergeleken met gegevens van EDGAR (Emission Database for Global Atmospheric Research) en top-down resultaten van emissieschattingen op basis van verspreidings- en klimaatmodellen die gebruik hebben gemaakt van gemeten concentraties in de atmosfeer. Het doel van deze voorstudie was om de mogelijkheden van hoe verschillende typen emissie-inventarisaties met elkaar vergeleken kunnen worden; een methode te ontwikkelen om de vergelijkingen uit te voeren; om op basis van een verschillenanalyse mogelijke terreinen voor verbeteringen van de IPCC methode voor emissieschattingen in kaart te brengen.

De belangrijkste conclusie is dat een internationaal programma voor review en evaluatie van nationale inventarisaties van broeikasgassen nuttig is omdat het gebruik van zowel bottom-up als top-down emissiegegevens het wetenschappelijk inzicht in mondiale en regionale budgetten vergroot en vergelijking van data het bereiken van overeenstemming over de gegevens tussen wetenschappers en beleidsmakers stimuleert. Het is momenteel niet mogelijk om voor CO2 met een top-down analyse gebruik makend van atmosferische metingen de CO2 emissies van fossiele brandstoffen nauwkeuriger te schatten dan met bottom-up methoden.

Voor CH4 een mondiale en zonale vergelijking van bottom-up en top-down resultaten van verspreidingsmodellen is mogelijk en een reductie van de onzekerheid voor specifieke bronnen is haalbaar. Onzekerheden in de N2O emissies zijn zo groot dat we mogen verwachten dat top-down en bottom-up emissieschattingen beiden kunnen profiteren van een zorgvuldige resultatenanalyse. De vergelijking van nationale inventarisaties met EDGAR gegevens heeft terreinen voor verdere verbetering van IPCC Guidelines in kaart gebracht.

Auteurs

Amstel AR van , Kroeze C , Janssen LHJM , Olivier JGJ , Wal JT van der

Kenmerken

Publicatietitel
Bepaling van broeikasgasemissies: voorstudie als input voor de gezamenlijke International IPCC Expert Meeting/CKO-CCB Workshop over de vergelijking van top-down met bottom-up emissieschattingen
Publicatiedatum
30 september 1997
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Engels
Productnummer
90303