Betrouwbaarheidsanalyse van de berekeningen voor 1992 van de NHx concentraties en droge deposities met het OPS-model

Publicatie

Door middel van Monte Carlo sampling en simulatie wordt de betrouwbaarheid bepaald van de voorspellingen voor de jaargemiddelde concentraties van NH3, NH4 aerosol en voor de jaartotale droge depositie van NHx, zoals deze berekend worden met het atmosferisch transportmodel OPS (Operationele Prioritaire Stoffen).

De berekeningen zijn uitgevoerd voor honderd 5 x 5 km receptorgebieden in Nederland, op basis van NH3 emissiecijfers en gepostuleerde onzekerheden in modelparameters, zowel voor de situatie waarin de Nederlandse dierlijke emissie constant wordt gehouden als voor de situatie waarin deze emissie gevarieerd wordt. Resultaten worden gepresenteerd in termen van verdelingen, betrouwbaarheidsintervallen en betrouwbaarheidsfactoren, zowel op de ruimtelijke schaal van 5 x 5 km gebieden als voor verzuringsgebieden en geheel Nederland.

Auteurs

Heuberger PSC , Aben JMM

Kenmerken

Publicatietitel
Betrouwbaarheidsanalyse van de berekeningen voor 1992 van de NHx concentraties en droge deposities met het OPS-model
Publicatiedatum
30 juni 1995
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
90076