Bio-energieteelt: een onuitputtelijke bron?

27-03-2014 | Publicatie

De inzet van biomassa voor bio-energie is één van de bouwstenen in de transitie naar een CO2-arme economie in 2050. Snelgroeiende bomen of grassen zijn grondstoffen voor biomassa, die ook speciaal voor bio-energie kunnen worden geteeld. Uit deze literatuurstudie blijkt dat rekening gehouden kan worden gehouden met een potentiële energieproductie van 0 tot 150 exajoule per jaar