Blijven zitten waar je zit. De invloed van levensloopgebeurtenissen op het kopen van een huis

29-11-2012 | Publicatie

Slagen mensen die naar een koopwoning willen verhuizen erin om hun plannen te realiseren? Lang niet altijd, zo blijkt. Dat komt omdat ze door onvoorziene gebeurtenissen in de privésfeer soms eerder te verhuizen dan ze van plan waren. Soms zetten ze daarbij de koopvoorkeur (tijdelijk) opzij en kiezen ze voor een huurwoning. Met name onvoorziene gebeurtenissen in de arbeidsmarktcarrière lijken koopplannen te doorkruisen.

Koopplannen worden minder vaak gerealiseerd

Voor deze studie zijn mensen die geneigd zijn om te kopen gedurende twee jaar in hun levensloop en wooncarrière gevolgd. Uit de resultaten blijkt dat mensen hun koopplannen heel vaak niet realiseren. In de periode voorafgaand aan de woningmarktcrisis heeft slechts een kwart van degenen die van plan waren om te verhuizen naar een koopwoning dat daadwerkelijk gedaan. Bijna één op de tien verhuist naar een huurwoning, de rest verhuist helemaal niet. Onvoorziene ontwikkelingen rondom relatie en gezin kunnen de realisatie van verhuisplannen in een stroomversnelling brengen. Zo zijn mensen met koopplannen die onverwacht uit elkaar zijn gegaan of zijn gaan samenwonen veel vaker verhuisd dan degenen die zo’n gebeurtenis niet hebben meegemaakt. Als deze mensen dan toch verhuizen, dan is dat relatief vaak naar een huurwoning. Dit geldt zelfs als de arbeidssituatie ogenschijnlijk verbetert, zoals bij het vinden van een baan vanuit werkloosheid. Mogelijk wachten mensen, nadat zij een baan hebben gevonden, nog even af voordat zij de langetermijninvestering van een koopwoning aan durven te gaan. Vermoedelijk worden in deze tijden van woningmarktcrisis koopplannen nog minder vaak gerealiseerd dan vóór de crisis en daarmee is de aanzienlijke kloof tussen het hebben van koopplannen en de daadwerkelijke aankoop alleen nog maar groter geworden.