Bomen en woningprijzen

Groen in de stad, en meer algemeen in de gebouwde omgeving, is belangrijk. Natuur levert veel voordelen op voor bewoners, zoals een prettige en aantrekkelijke woon- en verblijfsomgeving. In deze studie vinden we bewijs dat mensen het prettig vinden als er bomen in de nabije omgeving van hun woning staan: een flinke boom in de buurt leidt al gauw tot vijf- tot tienduizend euro extra verkoopwaarde.

Hogere woningwaarden zijn natuurlijk niet de belangrijkste reden om buurten te vergroenen: er zijn talloze voordelen te noemen van een groene leefomgeving, zoals het feit dat ‘groen’ de temperatuur in de stad tijdens hete zomers verlaagt, koolstof vastlegt, helpt bij het vasthouden van overtollig regenwater, bijdraagt aan de instandhouding en verbetering van de biodiversiteit, bijdraagt aan een goede gezondheid van mensen, enzovoort. Toch kan het feit dat mensen een groenere leefomgeving waarderen geen kwaad om hiermee samenhangende beleidsdoelen te realiseren.

We plaatsen in deze studie een belangrijke kanttekening. Het gemiddelde resultaat lijkt niet het hele verhaal te vertellen: we vinden opmerkelijke verschillen in de resultaten. Tussen gemeenten, maar ook binnen een gemeente kunnen in verschillende buurten verschillen in waardering van groen worden gevonden. Ondanks dat wij vier van de rijkste datasets van Nederland hebben gecombineerd en actuele wetenschappelijke methoden toepassen, blijven er derhalve openstaande vragen. In een later stadium van dit onderzoekstraject hopen we specifiekere beleidsaanbevelingen te kunnen doen ten aanzien van hoe, wat en waar we groene ingrepen het meest effectief in onze leefomgeving kunnen inpassen. Voor nu concluderen we met zekerheid dat ‘groen in de stad’ er toe doet, ook wanneer daarvoor alleen naar de waardering van woningen wordt gekeken.

Auteurs

PBL Auteurs
Frans Schilder
Overige auteurs
Lynn Bouwknegt (VU)

Kenmerken

Publicatietitel
Bomen en woningprijzen
Publicatiesubtitel
De waarde van ‘groen’ in de stad uitgedrukt in huizenprijzen
Publicatiedatum
1 december 2023
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
26
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
5083