Break Dance of Break Down - Trends in verhuisstromen van en naar de 6 grote steden

22-09-2020 | Artikel

Verhuisstromen van en naar de stad ontwikkelen zich als een dynamische, moeilijk voorspelbare dans. Wanneer is een verandering in verhuisstromen structureel en wanneer slechts tijdelijk? Deze vraag is door de huidige coronacrisis relevanter dan ooit. Middels een terugblik op de verhuisbewegingen van en naar de stad tussen 1995 en 2018 wordt in dit artikel de betrouwbaarheid van verhuisstromen als indicator voor de vraag naar woningen verkend.

Woningbouwplanning: keuzes maken over hoeveelheid én type nieuwe woningen

Nieuwe woningen worden over het algemeen gebouwd voor de lange termijn: ze blijven decennialang staan en moeten dus ook aansluiten bij de vraagomvang en woonvoorkeuren van de toekomstige bevolking in de regio. Woonvoorkeuren en -behoeftes hangen sterk samen met de levensfase van bewoners. Om te zorgen dat het aanbod aansluit bij de behoeften van verschillende doelgroepen, vraagt woningbouwplanning dus om keuzes over de hoeveelheid én het type nieuwe woningen.

Betrouwbaarheid verhuisstromen voor woningbouwplanning op de lange termijn

Om enige houvast te hebben bij de planning van woningen, vertrouwen beleidsmakers vaak op demografische trends: ontwikkelingen in geboorte- en sterftecijfers en verhuisstromen. Regionale geboorte- en sterftecijfers zijn stabiele en daarmee betrouwbare indicatoren. Dat geldt minder voor verhuisstromen, die veel dynamischer van aard zijn, in het bijzonder als het gaat om verhuizingen van en naar de grote steden.

Fluctuaties in de vraag naar woningen in steden komen dan ook vooral tot uitdrukking in een verandering in de verhuisstromen. Zeker tijdens of na een crisis daalt het aantal verhuizers vaak fors. Belangrijke vragen zijn dan of die afname tijdelijk is of structureel en voor welke doelgroepen dat geldt. En daarmee hoe betrouwbaar verhuisstromen zijn als basis voor de woningbouwplanning op de lange termijn.