Brusselse steun en kaders voor de Nederlandse Energieagenda

02-10-2017 | Publicatie

Eind 2016 heeft het kabinet in de Energieagenda de route geschetst naar een CO2-arme energievoorziening in 2050. Kort daarvoor heeft de Europese Commissie een pakket voorstellen gepubliceerd voor het Europese energie- en klimaatbeleid ná 2020. Dat pakket bevat één beleidsinnovatie: de governanceverordening. Die speelt een grote rol bij de EU-implementatie van de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs.

In deze bijdrage schetsen we op hoofdlijnen de achtergrond van de governanceverordening en geven we aan hoe die verordeningsteun en richting kan geven aan de uitwerking van de nationale Energieagenda.