Bundeling verstedelijking goed voor natuur en bereikbaarheid

09-02-2004 | Publicatie

De Nota Ruimte beoogt de verstedelijking te bundelen in de stedelijke netwerken rondom de grotere steden. Uit een evaluatie van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP-RIVM) blijkt dat hierdoor de aantasting van natuur en landschap beperkt blijft en voorzieningen bereikbaar blijven. In dit artikel, gepubliceerd in Arena, vindt u meer informatie.