Calibratie en validatie van de RuimteScanner allocatie algorithmen

20-08-2009 | Publicatie

De Ruimtescanner is een ruimtegebruiksmodel waarmee toekomstig ruimtegebruik kan worden gesimuleerd. Sinds de ontwikkeling van het model in 1997 is het model toegepast in diverse beleidsondersteunende onderzoeken. In 2005 is een volledig herziene versie opgeleverd, waarmee ruimtegebruik in meer detail gemodelleerd kan worden (100100 meter). Dit rapport beschrijft twee verschillende allocatie algoritmes die in het model worden toegepast. Daarnaast geeft het een inschatting van de prestaties van beide toedelingsmechanismen.