Climax Molybdenum

Publicatie

Dit rapport over Climax Molybdenum is gepubliceerd binnen het Samenwerkingsproject Procesbeschrijvingen Industrie Nederland (SPIN). In het kader van dit project is informatie verzameld over industriele bedrijven of industriele processen ter ondersteuning van het overheidsbeleid op het gebied van emissiereductie. Dit rapport bevat informatie over de processen, bronnen van emissie, emissies naar lucht en water, afval, emissiefactoren, het gebruik van energie en energiefactoren, emissiereductie, onderzoek naar schone processen en normstelling en regelgeving.

Auteurs

Annema JA

Kenmerken

Publicatietitel
Climax Molybdenum
Publicatiedatum
31 mei 1995
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
90070