De baten en kosten van ruimtelijk beleid en de relatie met het woningaanbod

01-09-2010 | Publicatie

Vanuit economische hoek is de laatste jaren de kritiek op het ruimtelijk beleid toegenomen. Volgens deze critici belemmert de ruimtelijke ordening het woningaanbod en heeft daardoor hoge maatschappelijke kosten tot gevolg. In de studie 'De baten en kosten van ruimtelijk beleid en de relatie met het woningaanbod' gaat de auteur in op het nut en de noodzaak van ruimtelijke ordening.

Zijn er goede redenen voor dit beleid? En hoe verhouden de baten zich tot de maatschappelijke kosten? Uit deze eerste verkenning blijkt dat ruimtelijke ordening verantwoord kan worden en dus voldoet aan een maatschappelijke behoefte. Ook is het de vraag of het wel de ruimtelijke ordening is die zo’n groot welvaartsverlies op de woningmarkt veroorzaakt. Er zijn aanwijzingen dat andere factoren ook een grote rol spelen bij de achterblijvende woningproductie.